🖇️ Gramática ✅ Pronomes Reflexives ✍️ Preencha as lacunas

lembra como usar os pronomes reflexivos?!

#reflexivepronouns #fillintheblanks #gramaticaingles #englishgrammar #inglesparainiciantes #inglesbasico #inglesintermediario #inglesavancado #aprendendoingles #inglesviazap #inglesatual #englishonline #inglesonline #aprendaingles #learnenglish #falaringles #speakenglish #inglesfacil #studyenglish #estudaringles #estudandoingles #ingles #homeoffice #workfromhome #cursodeingles #auladeingles #dicasdeingles #aulaonline #onlineclasses #inglespreparatorio #inglesenem

 2,006 visualizações,  2 Visualizações Hoje

Deixe uma resposta

%d blogueiros gostam disto: